Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Wizyta Poetki

7 września  2017 roku w naszej szkole gościła poetka Pani Kazimiera Szczykutowicz.
Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczyciela bibliotekarza przy współpracy
z Biblioteką  Publiczną. 
 
Kazimiera Szczykutowicz – (ur. 28 lutego 1948 w Sędku woj. świętokrzyskie) polska poetka, pisząca liryki, prozę poetycką, haiku, aforyzmy, fraszki, poematy, monodramy oraz poezję dziecięcą.
 
Pochodzi z rodziny chłopskiej, córka Franciszka i Zofii z domu Partyka.
Maturę i zawód nauczyciela zdobyła na Dolnym Śląsku( Liceum Ogólnokształcące - Oława, Studium Nauczycielskie - Legnica). Wyższą Szkołę Pedagogiczną,
na kierunku matematyki ukończyła w Kielcach. Pracowała jako nauczycielka
 i wychowawczyni aż do przejścia na emeryturę. Zawsze bezpartyjna.
Mieszkanka Kielc. Członkini Związku Literatów Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jako poetka zadebiutowała w 2007 roku, włączając się w działalność Grupy Literackiej "Irys", działającej przy Wojskowym Klubie Garnizonowym w Kielcach.