Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Informacja o składce na radę rodziców

Informacja !
Zgodnie z uchwałą rady rodziców podjętą w dniu 19.09.2017r., w tym roku szkolnym wysokość dobrowolnej składki na radę rodziców wynosi 10zł za rok za pierwsze i drugie dziecko, trzecie i kolejne są zwolnione. Składki prosimy wpłacać do skarbników klasowych do dnia 30 listopada.
Zwrot 50% wysokości wpłaty, nastąpi w przypadku wpłaty składki przez wszystkich uczniów w oddziale, za wyjątkiem osób zwolnionych.