Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Skład prezydium rady rodziców w roku szkolnym 2017/2018

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Ustalony na zebraniu w dniu 19.09.2017r.

 

PRZEWODNICZĄCA – Ewa Kowalska – klasa IV A

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO –Magdalena Kot – VII A

SKARBNIK – Ewa Michalska – klasa VI A

SEKRETARZ – Agata Mytnik – klasa III A Gimnazjum

CZŁONEK – Hubert Mikołajczyk – klasa II C Gimnazjum