Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Odwołanie dnia otwartego szkoły 06.06.2018

Drodzy Rodzice

Dyrekcja ZSP Nr 1 w Krynicy-Zdroju informuje o odwołaniu dnia otwartego szkoły 06.06.2018. Powodem odwołania jest fakt, że wielu nauczycieli  jesi nieobecnych w szkole, ponieważ są na wycieczkach klasowych z uczniami.