Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
 
 
Pani Ewa Kowalska – przewodnicząca Rady Rodziców
 
Pani Mariola Tarnowska – z-ca przewodniczacej Rady Rodziców
 
Pani Ewa Michalska – skarbnik Rady Rodziców
 
Pani Laura Pacut – sekretarz Rady Rodziców