Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju przystąpiła do Rządowego Projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.
W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup
wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak
współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie
z nowymi technologiami. Celem Programu Laboratoria Przyszłości jest
budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach
Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup
wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych
wśród dzieci i młodzieży w wysokości 77 100 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu: https://www.gov.pl/web/laboratoria
 
Zobacz wersję PDF