Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Uwaga Rodzice

Uwaga Rodzice

Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola proszeni są o podpisanie umowy
w sekretariacie szkoły w dniach od 01.09.2015 do 04.09.2015.
w godz. 7.30 – 15.30.

Nie podpisanie umowy w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z przedszkola. Godziny pracy przedszkola 6.35 – 15.30