Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Program "Książki naszych marzeń"

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży -
,,Książki naszych marzeń”.

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.

      Celem programu jest:

  • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów;
  • urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
  • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

 

Drodzy Uczniowie,
prosimy o składanie propozycji książek
do dnia 15 października 2015r.
w bibliotece szkolnej.


Zostanie przygotowana lista książek, które wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej. Przy wyborze literatury będą brane pod uwagę zainteresowania czytelnicze uczniów oraz sugestie rodziców.