Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Wszyscy bardzo czekaliśmy na kanonizację Jana Pawła II„ Młodzi, nie lękajcie się świętości!  Wzbijacie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych,  którzy pragną osiągnąć cele godne Synów Bożych.”Wszyscy bardzo czekaliśmy na kanonizację Jana Pawła II. Jest to wielki dzień dla Polaków i wszystkich wierzących na świecie. W naszej szkole też przygotowywaliśmy się do tego święta. Cała społeczność szkolna wzięła udział
w projekcji filmu „ Karol- który został świętym”, który przybliżył dzieciom postać tego wielkiego Polaka.

Św. Jan Paweł II