Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Zajęcia korekcyjne i gimnastyczne

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej z panią Agatką, oraz zajęcia rytmiczno muzyczne z panią Iwoną Borecką prowadzone dwa razy w tygodniu.