Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy Zdroju

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Krynicy Zdroju

Dostawa artykułów żywnościowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie_o_zamowieniu_13.12_2018r.pdf

siwz_13.12.2018r.pdf

zalacznik_nr_1_wzor_oferty.doc

załącznik_nr_1.1._do_oferty_formularz_asortymentowo-cenowy_czesc_1_zamwienia.docx

załącznik_nr_1.2._do_oferty_formularz_asortymentowo-cenowy_czesc_2_zamwienia.docx

załącznik_nr_1.3._do_oferty_formularz_asortymentowo-cenowy_cz_3_zamwienia.docx

załącznik_nr _1.4._do_oferty_formularz_asortymentowo-cenowy_cz_4_zamwienia.docx

załącznik_nr_1.5._do_oferty_formularz_asortymentowo-cenowy_czesc_5_zamwienia.docx

załącznik_nr_1.6._do_oferty_formularz_asortymentowo-cenowy_cz_6_zamwienia.docx

załącznik_nr_1.7._do_oferty_formularz_asortymentowo-cenowy_czesc_7_zamwienia.docx

załącznik_nr_2_wzor_oswiadczenia_potwierdzajacego_ze_wykonawca_nie_podlega_wykluczeniu 1.doc

załącznik_nr_3_wzr_owiadczenia_potwierdzajcego_e_wykonawca_spenia_warunki_udziau_w_postpowaniu.doc

załącznik_nr_4_wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.doc

zalacznik_nr_5_wzor_umowy.pdf

załącznik_nr_5.1._do_umowy_zestawienie_asortymentowe_czesc_1_zamwienia.docx

załącznik_nr_5.2._do_umowy_zestawienie_asortymentowe_czesc_2_zamwienia.docx

załącznik_nr_5.3._do_umowy_zestawienie_asortymentowe_czesc_3_zamwienia.docx

załącznik_nr_5.4._do_umowy_zestawienie_asortymentowe_czesc_4_zamwienia.docx

załącznik_nr_5.5._do_umowy_zestawienie_asortymentowe_czesc_5_zamwienia.docx

załącznik_nr_5.6._do_umowy_zestawienie_asortymentowe_czesc_6_zamwienia.docx

załącznik_nr_5.7._do_umowy_zestawienie_asortymentowe_czesc_7_zamwienia.docx

Informacja z otwarcia ofert 21.12.2018r.pdf